81 rocznica śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego

z17899215IH,Marszalek

81 lat temu zmarł ten o którym poeta Artur Oppman napisał: “On rozdarł chmury słońca. On jest słońca wschodem”. Marszałek Józef Piłsudski, wskrzesiciel Polski zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze na raka wątroby. Jeszcze tego dnia dawał instrukcje swoim najbliższym współpracownikom jak uchronić Polskę przed nadciągającym śmiertelnym zagrożeniem ze strony III Rzeszy i ZSRR.

12 maja 1935 roku o godzinie 20.45 w Belwederze zmarł Marszałek Piłsudski. Przyczyną jego śmierci był rak wątroby i najbliższe otoczenie doskonale zdawało sobie sprawę z tego, że jego śmierć jest bliska. On również wiedział jak niewiele czasu mu zostało i na krótko przed zgonem, 29 kwietnia, sporządził notatkę – testament w której napisał:
“Nie wiem, czy nie zechcą mnie pochować na Wawelu. Niech!”
Jednak najważniejszym było życzenie dotyczące spoczynku jego matki i części jego samego. Piłsudski chciał, aby ciało jego matki sprowadzono do Wilna i pochowano wraz z jego sercem. Dlatego po śmierci Marszałka, przed zabalsamowaniem ciała, serce wycięto i złożono w urnie. Jego mózg został oddany do badań na Uniwersytecie Wileńskim. Piłsudskiego ubrano w mundur, przepasano wstęgą Virtuti Militari i wystawiono w trumnie ustawionej na katafalku w Belwederze. Nad jego głową były trzy sztandary Wojska Polskiego.

Tuż obok znajdowała się kryształowa urna z sercem Piłsudskiego, czapka legionowa, szabla oraz buława marszałkowska. W dłoni miał obrazek z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Honorową wartę pełnili oficerowie i generałowie. Zwłoki Komendanta były wystawione na widok publiczny, a do Belwederu w ciągu dwóch dni przybył korpus dyplomatyczny, delegacje wojskowe i cywilne oraz nieprzebrane tłumy ludzi chcących oddać ostatni hołd wielkiemu bohaterowi Polski.

Jego pogrzeb był największym w II Rzeczpospolitej.
Śmierć Józefa Piłsudskiego była wielką narodową tragedią. Ten, któremu Polska zawdzięczała swoje istnienie odszedł i pozostawił po sobie pustkę i to nie tylko tę duchową. Nic dziwnego, że już za życia otoczony kultem pogrzeb miał godny królom, bo królom był przecież równy. Do dziś nie ma w naszym kraju kogoś kto choć w małym stopniu byłby w stanie mu dorównać.
Jak napisał we wspaniałej biografii Piłsudskiego Bohdan Urbankowski nasz narodowy bohater był postacią tak wielką, że aż nierzeczywistą: “Jeśli po wiekach historycy będą wyrokować o istnieniu ludzi na podstawie zachowanych życiorysów – dojdą być może do wniosku, że Piłsudski w ogóle nie istniał. Że został wymyślony przez poetów ku pokrzepieniu serc małego, cierpiącego niewolę narodu”.

– Artykuł ze strony polskaniepodlegla.plc6a325a95b49bf779f499630a0983df0_XL

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW