Akcja Dyplomowa – Korona Harcerskich Stacji Klubowych

Druhny i Druhowie,

Czas nastał nam takie, kiedy każde wyjście z domu może być zagrożeniem zdrowia i życia. Ale, żeby nam się ten czas nie dłużył a szczególnie naszym harcerzom, zapraszamy Was do zdobycia Dyplomu Korony  harcerskich Stacji Klubowych. każdy, nie tylko licencjonowany operator może zdobyć taki dyplom. Jak? Szczegóły znajdziecie po niżej w regulaminie. W akcji biorą udział stacje harcerskie Związku Harcerstwa Polskiego jak i stacje Klubowe Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Regulamin dyplomu

Korona Harcerskich Stacji Klubowych 2020.

Organizator: SP7ZHP

Cel akcji:

Celem akcji dyplomowej jest aktywizacja członków Harcerskich Klubów 
Łączności jako nadawców i nasłuchowców. Zalecamy prac ę stacji nadawczych pod znakiem klubowym z domowego QTH. Zapraszamy również wszystkie osoby mające możliwość prowadzenia nasłuchów na pasmach amatorskich.

Motto: ZOSTAŃ W DOMU i bądź radioaktywny.

 Czas trwania akcji:

Od 1 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2020 z możliwością wydłużenia w zależności od sytuacji epidemiologicznej w SP.

Uczestnicy:

Operatorzy stacji Harcerskich Klubów Łączności, wszyscy licencjonowani nadawcy, nasłuchowcy bez względu na to czy posiadają czy nie licencję nasłuchową.

Pasma i emisje:

80m i 40m KF ; 2m i 70 cm UKF

KF-SSB

UKF- SSB i FM (równie ż przemienniki)

Aktywność harcerskich stacji klubowych:

Instruktorzy, członkowie HKŁ aktywują stacje klubowe z lokalizacji domowych. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarno – epidemicznych oraz decyzji władz Naczelnych ZHP i ZHR.

Zasady zdobycia dyplomu:

za każde QSO i SWL – jeden diament w Koronie – 1 pkt

Nadawcy:

aby zdobyć dyplom należy przeprowadzić łączność z Harcerskimi Klubami Łączności.

Klasa Granatowa: 10 pkt

Klasa Zielona: 13 pkt

Klasa Czerwona: 16 pkt

Klasa Diamentowa: 19 pkt

Nasłuchowcy:

  • aby zdobyć dyplom należy przeprowadzić nasłuchy łączności  z Harcerskimi Klubami Łączności.

Klasa Granatowa: 10 pkt

Klasa Zielona: 13 pkt

Klasa Czerwona: 16 pkt

Klasa Diamentowa: 19 pkt

nasłuchowcy mogą korzystać z odbiorników radiowych i WEB SDRowych

Polecane odbiorniki nasłuchowe WEB SDR:

websdr.org

Zgłoszenia do Dyplomu:

Dyplom będzie przyznany na podstawie zgłoszeń z przesłanych wyciągów z logów w formacie .cbr lub .txt na adres sp7zhp@gmail.com

Temat e-maila: znak  lub nazwisko i imię (poproszę w tej kolejności).

Załącznik plik .cbr lub .txt ; nazwa pliku jak temat e-maila.

Wykaz Harcerskich Klubów Łączności ZHP znajduje się na stronie:

Lista Harcerskich Klubów Łączności Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej: SP1ZHR, SP5ZHR, SP7ZHR, SP9WAR.

Lista będzie uzupełniana o kluby łączności, które zgłoszą do organizatora akces do Dyplomu (z innych organizacji harcerskich.)

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do wydawcy dyplomu, którego decyzje są ostateczne.

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW