16 marca 2019

Buk pospolity

Powrót na stronę główną – drzewa polskich lasów

Obok dębu jedno z najpospolitszych polskich drzew liściastych. Jego główną cechą, którą odróżniamy go od wielu innych gatunków, jest gładka kora, która przez niemal całe życie buka (do 300 lat) taką zostanie, a już z pewnością w wyższych partiach pnia.

Buk pospolity jest charakterystyczny nawet zimą.
Charakterystyczna, gładka, zazwyczaj ołowiowo-szara kora na niemal całej długości pnia
Buki osiągają 40 – 50 metrów.
Buk w średnim wieku
Młody buk
Młoda buczyna – czyli las składający się z samego buka
Częsty widok zimą, u młodszych okazów, czasami pozostaje część liści.
Nazwa łacińska – Fagus sylvatica
Listki bukowe
Gałązka z pąkami
Pąki są smukłe i zaostrzone.
Rzeźba bukwi – owocu buka

W bonusie prezentujemy kilka zdjęć buka pospolitego w odmianie paprotkowatej.
Ma piękne postrzępione liście.

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW