Czy pamiętasz o D-day?

Druhny i druhowie !

Mija 75 lat od dni w których brali udział polscy żołnierz walczący na froncie zachodnim drugiej wojny światowej.

W celu podtrzymania pamięci o wydarzeniach związanych z bitwą o Monte Cassino, D-Day, walkami 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka , operacją Market Garden harcerze z klubu SP3ZAC z Poznania zorganizowali konkurs dyplomowy pod tytułem „Czy pamiętasz   o D-day?”

Dla uczczenia pamięci bohaterów tamtych dni klub radiowy SP1ZHR włączył się do współzawodnictwa o uzyskanie tego dyplomu. Jednak nie tylko nawiązanie łączności ze stacjami okolicznościowymi. Do zdobycia dyplomu potrzebna jest również wiedza historyczna. I dlatego zwracamy się z prośbą do druhen i druhów o pomoc w rozwiązaniu przekazywanych nam zagadek, których treść wraz z sukcesami o nawiązanych łącznościach będziemy umieszczać na tym ogłoszeniu.

Pierwszy etap już za nami, łączność ze stacją organizatora nawiązano w dniu 18 maja, to jest w rocznicę dnia, kiedy         w 1944 roku nad klasztorem Monte Cassino żołnierze 2 Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa zatknęli biało-czerwoną flagę. Bitwa o Monte Cassino, jak napisał brytyjski historyk Matthew Parker: …największa lądowa bitwa w Europie – była najcięższą i najkrwawszą z walk zachodnich aliantów z niemieckim Wehrmachtem na wszystkich frontach drugiej wojny światowej.

I tu treść zagadki do rozwiązania jaką otrzymaliśmy od organizatora konkursu:

Wspominamy: Monte Cassino.

…Na powodzenie działań jednostek liniowych składa się zarówno ich bezpośrednia waleczność, sprawność, zorganizowanie, ale również na ten sukces składa się żmudna i często bardzo niebezpieczna praca innych oddziałów, działających na styku pierwszej i drugiej linii, jak też oddziałów tyłowych. Czytając opracowania czysto historyczne, jak również książkę o walkach na Monte Cassino napisaną przez Melchiora Wańkowicza trudno nie zauważyć, jak ważny dla powodzenia ataku na Monte Cassino był wkład wszystkich oddziałów o rozmaitych specjalnościach. Na podziw zasługują przecież saperzy. Zakres ich zadań był bardzo szeroki. Rozminowywali pola minowe i eliminowali różne pułapki, budowali przeprawy przez przeszkody wodne i inne, budowali i naprawiali drogi, budowali umocnienia, budynki. Kiedy było trzeba wysadzali mosty, budynki lub inne rzeczy, stawiali pola minowe. Jednostki warsztatowe dwoiły się i troiły, aby jak najszybciej reperować sprzęt uszkodzony podczas walk. Zaopatrzeniowcy czuwali nad zapewnieniem dostaw wszelkich materiałów, sprzętu, wyposażenia, umundurowania, wyżywienia. Jednostki zaopatrywania, bo tak je nazywano, były odpowiedzialne za dostarczanie z zaplecza na pierwszą linię wszystkich materiałów niezbędnych walczącym oddziałom. Podobnie jak saperzy, kierowcy pojazdów z jednostek zaopatrywania często działali pod ogniem nieprzyjaciela, a jednak wypełniali swe obowiązki z poświęceniem. Podczas bitwy o Monte Cassino, ale również podczas innych działań, na kierowców jednostek zaopatrywania spadał obowiązek ewakuacji rannych na przykład z Batalionowych Punktów Opatrunkowych. Odwozili również poległych żołnierzy na cmentarze zorganizowane w okolicy Cassino. Samochody wożące zaopatrzenie dla walczących o wzgórza polskich oddziałów poruszały się w zasadzie dwiema drogami. To właśnie w dwóch niewielkich miejscowościach leżących przy tych drogach urządzono tymczasowe cmentarze. W 1945 roku, zaraz po zakończeniu wojny, władze polskie na zachodzie wystąpiły do władz włoskich o zgodę na utworzenie jednego wspólnego cmentarza dla poległych podczas walk o Monte Cassino żołnierzy polskich. Otrzymano również zgodę przełożonych klasztoru na Monte Cassino, na utworzenie tego cmentarza u stóp wzgórza klasztornego.

Czas na pytanie konkursowe.

 Prosimy o odpowiedź: Jak nazywały się dwie miejscowości niedaleko Monte Cassino, w których podczas walk         w maju 1944 roku, zorganizowano dwa cmentarze dla polskich żołnierzy?

 Na odpowiedzi czekamy do dnia 06.06.2019 na adres e-mail : kubakuras288@gmail.com lub wcisko@poczta.onet.pl

Kolejną zagadkę otrzymamy po nawiązaniu łączności w dniu 06.06 2019 tj w rocznicę dnia 06.06.1944 – „D-Day”            – lądowania aliantów w Normandii – o której również powiadomimy.

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW