Nasze święto!

22 lutego mieliśmy przyjemność obchodzić największe harcerskie święto – Dzień Myśli Braterskiej.
160 lat temu na świat przyszedł przyszły Twórca Skautingu i Naczelny Skaut Świata.
W ten dzień harcerze i harcerki, skauci i skautki, wędrownicy, rangersi, roversi i wędrowniczki, wilczki, zuchy i zuchenki – cała światowa brać pamięta o sobie nawzajem i świadoma jak wielką wspólnotą jest pragnie poznać się bliżej, w ten sposób budując piękne dziś i jutro, świata pokoju i wzajemnie okazywanej dobroci.

Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie.

Baden Powell

 

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW