Dzieciństwo naszego patrona… Józefa Piłsudskiego

5 XII 1867 – narodziny Józefa Piłsudskiego w Zułowie ( 60 km od Wilna). Ojciec Józef Wincenty posiadał majątek Terenie w powiecie Rosieńskim. W czasie Powstania Styczniowego był komisarzem cywilnym Rządu Narodowego w tym właśnie powiecie. Z powodu popowstaniowych represji Piłsudcy przenieśli się do Zułowa. Był to majątek wniesiony w posagu przez matkę Józefa – Marię, pochodzącą ze starego rodu Bilewiczów na Żmudzi, uwiecznionego przez Henryka Sienkiewicza w „Potopie”. (!)
Maria wywarła ogromny wpływ na charakter, postawy i przekonania przyszłego Pierwszego Marszałka Polski. „Ziuk”- bo tak nazywali młodego przywódcę- wychowywał się w patriotycznej atmosferze, szacunku i czci dla bohaterów Powstania Styczniowego. Posiadał liczne rodzeństwo – 4 siostry i 5 braci:

 

  • Helenę (1864 – 1917),
  • Zofię (1865 – 1935),
  • Bronisława (1866 – 1918), skazanego w 1887 r. na 15 lat katorgi na Sachalinie, wybitnego etnografa i podróżnika, badacza kultury Ajnów, ( w Zakopanem jest jego muzeum! )
  • Adama (1869 – 1935), senatora, wiceprezydenta Wilna,
  • Kazimierza (1871 – 1941), pracownika bankowego i NIK-u, więźnia NKWD,
  • Marię (1873 – 1921),
  • Jana (1876 – 1950), ministra skarbu i prezesa Banku Polskiego, również więźnia NKWD,
  • Ludwikę (1879 – 1924),
  • Kacpra (1881 – 1915),
  • bliźnięta – Teodorę i Piotra, zmarłych w niemowlęctwie.


1875 r.
 – pożar Zułowa. Piłsudscy przenieśli się do Wilna. Dwór w Zułowie spłonął ponownie w czasie działań wojennych w 1915 r., spalony przez żołnierzy niemieckich.

 

imgres

1887 – Józef Piłsudski rozpoczyna naukę w I Gimnazjum Rządowym w Wilnie. W 1888 roku wraz z bratem Bronisławem wydawał pisemko „Gołąb Zułowski” Od 1882 r. prowadził działalność w kółku samokształceniowym „Spójnia”.

1 IX 1884 – śmierć matki Piłsudskiego. Pochowana początkowo w rodzinnym majątku Suginty, a od 1935 r. na wileńskiej Rossie.

1885 – Piłsudski zdał maturę i rozpoczął studia na wydziale medycznym uniwersytetu w Charkowie. Dwukrotnie aresztowany za udział w demonstracjach studenckich, porzucił uniwersytet w

1886 r. z zamiarem przeniesienia się na Uniwersytet w Dorpacie. Nie został jednak przyjęty z powodu negatywnej opinii policji z Charkowa. Powrócił do Wilna i rozpoczął działalność w kółku konspiracyjnym o orientacji socjalistycznej.

1887 – aresztowanie Józefa i Bronisława Piłsudskich, oskarżonych o współudział w przygotowywanym zamachu na cara Aleksandra III. Przypadek zrządził, że bracia byli w ten zamach zamieszani. Kanczer, członek terrorystycznej organizacji „Narodnaja Wola” z Petersburga miał odebrać od wileńskiego aptekarza, Tytusa Paszkowskiego materiały chemiczne potrzebne do konstrukcji bomby. Nie znając nikogo w Wilnie, wziął od studiującego w Petersburgu Bronisława Piłsudskiego wileński adres Piłsudskich. Józef, na prośbę brata, spotkał się z Kanczerem i nie wnikając w szczegóły, udzielił oczekiwanej pomocy. Po przypadkowym aresztowaniu spiskowców i zeznaniach Kanczera aresztowano obu Piłsudskich. Bronisław otrzymał wyrok 15 lat zesłania na Sachalinie, a Józef 5 lat na Syberii.

 

Józef Piłsudski
5 XII 1867
Ojciec: Józef Wincenty
Matka: Maria z Bilewiczów
4 siostry ( Helena, Zofia, Maria, Ludwika)
5 braci (Bronisława, Adama, Kazimierza ,Jana ,Kacpra)

Przygotował Zastęp Łosie

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW