Historia Połczyńskich Harcerzy ze Zdroju

Zalążkiem 1 Próbnej Połczyńskiej Drużyny Harcerzy „Zdrój” był Samodzielny Zastęp Harcerzy „Zdrój” powołany 1.02.2014 rozkazem L2/2014 przez Komendanta Pomorskiego Związku Drużyn ZHR.

Zastępowym został mianowany dh Wojciech Kalinowski , a w skład SZH „Zdrój” wchodziło 4 harcerzy. Dwóch z nich wzięło udział w obozie w Czarne Wielkie w lipcu 2014 roku.

Dnia 7.06.2015 rozkazem LS 1/2015 Komendant PZD powołał 1 Próbną Połczyńską Drużynę Harcerzy „Zdrój”, a pełniącym obowiązki drużynowego mianował zastępowego SZH „Zdrój”.

Druhowie Paweł Nowak i Szymon Kalinowski po ukończeniu kursu zastępowych w Ustroniu Morskim zostali mianowani zastępowymi w zastępach „Ostoja” i „Źródło”.

W obozie w Nowej Studnicy w lipcu 2015 roku wzięło udział 12 harcerzy 1 pPDH „Zdrój”.

W grudniu 2015 r. dh Wojciech Kalinowski zakończył próbę i uzyskał stopień Harcerza Orlego.

Swoją próbę na HO otworzył i został przyjęty do ZHR dh Janusz Bartkowiak.

Został mianowany przybocznym w 1 pPDH „Zdrój”.

22.02.2016 jako pierwszy w drużynie złożył przyrzeczenie harcerskie dh Wojtek.

Barwy drużyny to kolor niebieski.

Drużyna posiada pomieszczenie na Harcówkę.

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW