9 kwietnia 2019

poznan5piec

5. Odgadnij jaki słynny obiekt jest przedstawiony na poniższej mapce: 

Hehe, to nie jest odpowiedź, byłoby za prosto.

Czy wiesz kto wygłosił te słowa: 

„Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym.”

?

To pomiędzy tamtym obiektem a parkiem na cześć autora tego cytatu jest fajna palmiarnia i tzw. wsus.

Z ostatniego słowa poprzedniego zdania wyciągnij przedostatnią literę i rozwiń odpowiadające jej słowo.

voila…

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW