Różaniec Młodych – harcerze i harcerki u Bp Edwarda Dajczaka

Jak co roku, według tradycji naszej diecezji, w październiku Biskup Edward Dajczak otwiera drzwi swojej kaplicy dla różnych wspólnot i młodych ludzi. Na to zaproszenie odpowiedzieliśmy i my.

24 października podczas śpiewanej dziesiątki różańca polecaliśmy szczególnie wszystkich chorych, ks. Biskup zwrócił w ten sposób uwagę na to, że ludzie dotknięci cierpieniem potrzebują szczególnej troski i wsparcia, a my musimy być na to wrażliwi. 

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW