Stopnie i Sprawności… Co to jest i dlaczego ?

Moje dziecko chce zdobywać STOPNIE. Co to znaczy?

Stopnie służą do rozwoju harcerza.
Regularnie organizowana komisja składająca się z przybocznych i drużynowego dostosowuje zadania pod możliwości, talenty, i pomysły konkretnego harcerza.

Zadania są stworzone w taki sposób aby wymagając jasno określonych czynności kształtowały charakter, religijność, intelekt, rozwój fizyczny zarówno jak wiedzę i doświadczenie harcerskie.
Często na karcie zadań znajduje się puste miejsce „Zadanie dla rodziców”, jest to szansa dla Państwa aby korzystając z autorytetu harcerstwa aktywnie razem z dzieckiem wspomóc Je w Jego własnym rozwoju.

Po ustaleniu zadań określony zostaje czas na ich wykonanie, zależnie od stopnia trwa on od kilku miesięcy do połowy roku. Termin nie dotyczy stopnia młodzika, albowiem ten jest zdobywany jednorazowo, w wyniku próby „biegu na młodzika”, jednak wszystkie kolejne stopnie zawsze są rozłożone w czasie.

Na koniec komisji zostaje wyznaczona osoba odpowiedzialna za pomoc młodemu harcerzowi w realizacji stopnia, najczęściej jeden z przybocznych, bądź zastępowy.

Harcerz z otwartym stopniem również uczęszcza na komisje stopni, jednak w celu weryfikacji, czyli zatwierdzenia wykonanych już zadań, lub zmiany starych zadań na nowe.

Droga indywidualnego rozwoju harcerza podzielana jest na pięć etapów – pięć stopni harcerskich:

10-13 Młodzik
12-14 Wywiadowca
14-17 Ćwik
17-18 Harcerz Orli
Powyżej 18 Harcerz Rzeczypospolitej

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że stopnie młodzika oraz wywiadowcy nakładają się wiekowo. Jest tak ze względu na różnice w wieku osób przystępujących do harcerstwa.

Stopień zdobywa się zgodnie z przedziałem wiekowym. W wypadku, gdy do harcerstwa przystępuje starszy uczestnik nie zdobywa stopnia adekwatnego do wieku, lecz jeden stopień niżej. Stąd dla przykładu- szesnastolatek zacząłby od stopnia wywiadowcy.

Prawie zawsze wśród zadań na stopień znajdzie się wykonanie kilku sprawności o określonym stopniu trudności.

Formalno -prawnie próbę na stopień liczy się od daty rozkazu, który go otwiera do daty rozkazu, który go zamyka pozytywnie, lub negatywnie.

Moje dziecko mówi, że robi SPRAWNOŚCI. O co chodzi?

Sprawność, błędnie nazywana odznaką jest dowodem na wykazanie się przez harcerza szczególnymi umiejętnościami w określonym zakresie.
Zdobywanie wygląda następująco; harcerz korzystając z książki sprawności*, wiedzy zastępowego, lub własnej obiera sobie za cel zdobycie konkretnej sprawności.

Każda sprawność ma podaną ilość gwiazdek, oznaczającą poziom trudności w wykonywaniu sprawności, w skali od 1 do 3. Najwyższym poziomem sprawności są te oznaczone literą M.
Liczba gwiazdek odpowiada stopniom, stąd na przykład na próbę wywiadowcy harcerz powinien wykonać minimum 3 sprawności o dwóch gwiazdkach.

W książce, lub w głowie podane są zawsze zadania do wykonania konkretnej sprawności, czy to z sekcji „sprawności charakteru”, czy też z „sprawności naukowo-technicznych”, a nawet „patriotycznych”. Zadania te nigdy nie służą jako konkretne cele do osiągnięcia, lecz drogowskazy, którymi harcerz ma się posłużyć, aby wykazać się jakąś zdolnością lub wiedzą.

Z wymarzoną sprawnością, harcerz udaje się do zastępowego, który układa razem z nim zadania dopasowane specjalnie dla niego. Następnie zapisuje je na karcie zadań i zatwierdza u przybocznego, który dopisuje otwarcie sprawności do najbliższego rozkazu.
W momencie odczytania rozkazu można zacząć wykonywać zadania. Po zakończeniu i potwierdzeniu wszystkich prób, gdy harcerz już pochwali się o finiszu przybocznemu, ten drugi wpisze zamknięcie sprawności do rozkazu. W tym momencie zaczyna się ostatni etap- czyli tworzenie trofeum.
Mówiąc po ludzku- trzeba wyszyć sprawność, czyli to wspaniałe czerwone kółko na prawym rękawie munduru. Tutaj najczęściej prym wiodą mamy.

 

*Czyli po prostu „dzieła literackiego”, w którym są uporządkowane alfabetycznie, oraz sekcjami wszystkie sprawności dotychczas zatwierdzone przez ZHR.

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW