Biblioteka Szczepu “Sztorm”

Zapraszamy do korzystania z naszej biblioteki.  Odpowiedzialny za bibliotekę – wyw. Łukasz Kajdan