Środkowopomorski ZHR

Harcerstwo największą przygodą życia!

Kim jesteśmy?Aktualności

Wychowanie

Nauka

Rozwój

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

 

ZHR jako organizacja ideowo-wychowawcza opiera się na fundamencie wartości chrześcijańskich i wypracowanej od ponad stu lat metody harcerskiej. Jesteśmy przekonani, że wartości patriotyzmu, nauki, wiary, aktywności fizycznej, nie są wartościami przestarzałymi. Metoda harcerska jest spójnym i konkretnym sposobem praktycznej realizacji wychowania. Określa ona sposób zmierzania do celów harcerskiej pracy, wyznacza zasady działania nie tylko instruktorów, ale i całej organizacji. Metoda harcerska opiera się o konsekwentnie wynikające z siebie i wzajemnie powiązane elementy. Poszczególne jej zasady i podstawowe środki użyte razem stanowią jedność, której nie można dzielić na mniejsze części, ani zrezygnować bez ryzyka zaprzeczenia celowi harcerskiej pracy, czyli wychowaniu. read more

Poznaj zhr
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

„Musimy nauczyć naszych chłopców nie tylko jak żyć, ale jak cieszyć się życiem.”


Robert Baden-Powell
twórca skautingu