Tworzymy prawdziwe historie

Tworzymy prawdziwe harcerstwo

DOM

Prawdziwe harcerstwo zaczyna się w domu.

SZKOŁA

Kiedy zdejmujemy mundur, także jesteśmy harcerzami.

IDEAŁY

Żyjemy prawdziwymi ideałami braterstwa, służby Bogu i Polsce.

WIARA

Uczymy się tego aby wiara Bogu stała się sensem naszego życia.

Jesteśmy Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej na środkowym pomorzu

CZYM JEST

NASZE HARCERSTWO?
Tych, których wychowujemy musimy nauczyć nie tylko jak żyć, ale jak cieszyć się życiem. Bi-Pi

ZHR jako organizacja ideowo-wychowawcza opiera się na fundamencie wartości chrześcijańskich i wypracowanej od ponad stu lat metody harcerskiej. Jesteśmy przekonani, że wartości patriotyzmu, nauki, wiary, aktywności fizycznej, nie są wartościami przestarzałymi. Metoda harcerska jest spójnym i konkretnym sposobem praktycznej realizacji wychowania. Określa ona sposób zmierzania do celów harcerskiej pracy, wyznacza zasady działania nie tylko instruktorów, ale i całej organizacji. Metoda harcerska opiera się o konsekwentnie wynikające z siebie i wzajemnie powiązane elementy. Poszczególne jej zasady i podstawowe środki użyte razem stanowią jedność, której nie można dzielić na mniejsze części, ani zrezygnować bez ryzyka zaprzeczenia celowi harcerskiej pracy, czyli wychowaniu.

  • Swoisty dekalog naszej organizacji, który jest dla nas wszystkich, niezależnie od wieku, drogowskazem jak żyć.

  • Nie ma Polski bez Polaków, którzy cenią jej dobro ponad własne. Idziemy szlakiem przetartym przez 5 minionych pokoleń harcerzy i harcerek, będacych dla nas wzorem jak "nie tylko pięknie umierać, ale i pięknie żyć".

  • Harcerstwo zaczyna się w domu i w szkole. Nie jest to tylko wakacyjna lub sobotnia zabawa, ale codzienność wzrastania w mądrości i bycia wiernym zasadom posłuszeństwa starszym, w szczególności rodzicom.

  • Pragniemy przekazywać nasze idee w myśl Sokratejskiego i chrześcijańskiego rozumienia cnoty, jako zdolności do wykonywania dobra i wybierania go w trakcie każdych naszych, choćby codziennych decyzji.

Who is who?

TUTAJ TYLKO ODPOWIEDZIALNI ZA JEDNOSTKI, ALE JEST NAS ZNACZNIE WIĘCEJ

Środowisko koszalińskie Harcerze

Jakub Buras

Harcerze, Wędrownicy

Łukasz Gąsiorowski

Kapelan, Harcerze

Tomasz Stawski

Wędrownicy

Filip Gonciarek

Harcerze

Maciej Sławiński

Harcerze

Krystian Linnik

Kwatermistrz

Adrian Buchholz

Harcerze

Środowisko koszalińskie Harcerki

Anna Buras

Komendantka Koszalińskiego Związku Drużyn “Archipelag”

Klaudia Urbaniec

Harcerki

Hanna Rek

Wędrowniczki

Nikola Jedynak

Zuchenki

Aleksandra Gowor

Wicekomendantka Koszalińskiego Związku Drużyn “Archipelag”

Środowisko karlińskie

Środowisko szczecineckie

Dawid Andryszczak

Harcerze

Piszą o nas

Aktualności

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW