Środkowopomorski ZHR

Harcerstwo największą przygodą życia!

Kim jesteśmy?Aktualności

Trwają prace nad przeniesieniem starej strony

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

ZHR jako organizacja ideowo-wychowawcza opiera się na fundamencie wartości chrześcijańskich i wypracowanej od ponad stu lat metody harcerskiej. Jesteśmy przekonani, że wartości patriotyzmu, nauki, wiary, aktywności fizycznej, nie są wartościami przestarzałymi. Metoda harcerska jest spójnym i konkretnym sposobem praktycznej realizacji wychowania. Określa ona sposób zmierzania do celów harcerskiej pracy, wyznacza zasady działania nie tylko instruktorów, ale i całej organizacji. Metoda harcerska opiera się o konsekwentnie wynikające z siebie i wzajemnie powiązane elementy. Poszczególne jej zasady i podstawowe środki użyte razem stanowią jedność, której nie można dzielić na mniejsze części, ani zrezygnować bez ryzyka zaprzeczenia celowi harcerskiej pracy, czyli wychowaniu.

Poznaj ZHR
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Nasze jednostki

Kontakt

📞

* 1 KDH „Zielona” (harcerze w wieku od 11 do 16 r. ż) – ks. phm. Łukasz Gąsiorowski – 606 605 694

* 1 KGZ „Łowcy Fenów” (zuchy w wieku od 6 do 11 r. ż.) – pwd. Patryk Sołtysiak – 667 954 391

* Patrol Wędrowniczy „Zielonej” (starsi harcerze powyżej 16 r. ż.) – pwd. Krystian Linnik – 789 046 899

* 1 KDH „Ogrody” (jednostka dla dziewczyn wieku od 10 do 15 lat) – pwd. Klaudia Urbaniec – 889 059 667

* 1 KGZ „Strażniczki Kwiatowego Skarbu” (zuchenki w wieku od 6 do 11 r. ż.) – pwd. Nikola Sołtysiak – 724 129 634

* 1 KDW „Tropaeolum” (starsze harcerki powyżej 15 r. ż) – pwd. Hanna Rek – 693 972 069

* Osoby pełnoletnie, chcące dołączyć do harcerstwa, by pełnić w nim funkcje wychowawcze lub wspomagać nasze działania  – phm. Jakub Buras – 663 975 882

Download Now

Zadania publiczne

Zadanie publiczne pt. Rozwój potencjału i stworzenie bazy logistyczno- programowej Obwodu Koszalińskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej jest finansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

See it in action
Zadania publiczne
"Musimy nauczyć naszych chłopców nie tylko jak żyć, ale jak cieszyć się życiem."

"Musimy nauczyć naszych chłopców nie tylko jak żyć, ale jak cieszyć się życiem."

Robert Baden-Powell

twórca skautingu