Opisy jednostek z naszego środowiska:

1 KDH "Zielona"

1 Koszalińska Drużyna Harcerzy „Zielona” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Patrol Wędrowniczy Zielonej

1 Koszalińska Drużyna Harcerzy „Zielona” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

1 KDH "Wyklęci"

1 Karlińska Drużyna Harcerzy „Wyklęci” im. Zdzisława Badochy ps. Żelazny

5 SDH "Szara"

5 Szczecinecka Drużyna Harcerzy „Szara”

1 KGHZ "Łowcy Fenów"

1 Koszalińska Gromada Zuchowa „Łowcy Febów”