30 maja 2019

Kapituła HO przy PHH

Sylwetka stopnia
Wkraczam w dorosłe życie, samodzielnie określam i kształtuję swój światopogląd. Odczytuję swoje powołanie, świadomie określam swoją drogę życiową. Jestem odpowiedzialny, można na mnie polegać. Pogłębiając wiarę zaczynam świadczyć o niej poza harcerstwem. Moje życie budowane jest na chrześcijańskim fundamencie. Jestem oparciem dla swojego rodzeństwa, rodziców, staram się być przykładem dla moich rówieśników. Angażuję się w życie społeczne. Wkraczam na drogę rozwoju wędrowniczego, instruktorskiego, bądź harcerstwa starszego. Systematycznie pełnię służbę bliźniemu. Świadomie kształtuję swoje relacje z otoczeniem, pełen pogody ducha rozwiązuję pojawiające się problemy.

Otwierający:
Od kandydata wymagany jest zamknięty stopień ćwika i minimum 15 lat. Otwierając stopień należy również posiadać opiekuna próby w stopniu min. HO. W celu zgłoszenia swojej kandydatury do otwarcia stopnia należy zgłosić się za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (https://forms.gle/ci8iWxuHgWnaVKP5A ) oraz potwierdzenie swojej kandydatury i obecności sekretarzowi Kapituły (dh Kuba).

W przypadku kandydatów spoza PHH wymagana jest pozytywna opinia i zgoda bezpośredniego przełożonego na otwarcie stopnia w naszej kapitule.
Kandydat powinien zaznajomić się z sylwetką stopnia i regulaminem.
Kandydat spośród grona Harcerzy Orlich musi wybrać najlepszego dla siebie opiekuna stopnia. Jeżeli opiekun się zgodzi to kandydat wraz z nim przygotowuje się do kapituły, dokonując autocharakterystyki i ustalając propozycję zadań.

Podczas kapituły mile widziana jest obecność opiekuna stopnia i wydrukowany egzemplarz proponowanych zadań dla członków kapituły. Przeredagowane zadania kandydat ma obowiązek przepisać na komputerze i niezwłocznie dostarczyć kapitule mailem.

Weryfikujący:
Każdy kandydat jest zobowiązany co najmniej raz na 4 miesiące do zgłoszenia się z sekretarzem Kapituły w celu weryfikację stopnia.

Zamykający:
W celu zamknięcia stopnia należy przesłać (mailem do sekretarza) do kapituły sprawozdanie ze zrealizowanych zadań oraz umówić się na spotkanie z sekretarzem Kapituły. Podczas kapituły mile widziana jest obecność opiekuna stopnia i wydrukowany egzemplarz sprawozdania dla członków kapituły.

Terminy kapituł:

  • 24 listopada 2019
  • 21 grudnia 2019
  • 05 lutego 2020

Skład kapituły:

Przewodniczący kapituły:
phm. Łukasz Gąsiorowski HR (606 605 694) (luk.gas@gmail.com)

Sekretarz kapituły:
pwd. Jakub Popławski HO (509 358 115) (jakubp99@wp.pl)

Członkowie kapituły:
phm. Filip Gonciarek HR (filip.gonciarek@gmail.com)
phm. Jakub Buras HR (jakuburas@gmail.com)
pwd. Tomasz Stawski HR (tomaszandrzejleonardo@gmail.com)

Do pobrania:

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW