Sylwetka stopnia
Wkraczam w dorosłe życie, samodzielnie określam i kształtuję swój światopogląd. Odczytuję swoje powołanie, świadomie określam swoją drogę życiową. Jestem odpowiedzialny, można na mnie polegać. Pogłębiając wiarę zaczynam świadczyć o niej poza harcerstwem. Moje życie budowane jest na chrześcijańskim fundamencie. Jestem oparciem dla swojego rodzeństwa, rodziców, staram się być przykładem dla moich rówieśników. Angażuję się w życie społeczne. Wkraczam na drogę rozwoju wędrowniczego, instruktorskiego, bądź harcerstwa starszego. Systematycznie pełnię służbę bliźniemu. Świadomie kształtuję swoje relacje z otoczeniem, pełen pogody ducha rozwiązuję pojawiające się problemy.

Otwierający:

  • posiada zamknięty stopień ćwika i minimum 15 lat,
  • powinien zaznajomić się z sylwetką stopnia i regulaminem,
  • powinien znaleźć opiekuna próby w stopniu przynajmniej HO
    • Jeżeli opiekun się zgodzi to kandydat wraz z nim przygotowuje się do kapituły, dokonując autocharakterystyki i ustalając propozycję zadań (docx).
  • powinien zgłosić się do sekretarza kapituły, by ustalić termin spotkania,
    • przed kapitułą należy mailem dostarczyć kartę zadań do członków kapituły.

Podczas kapituły mile widziana jest obecność opiekuna stopnia i wydrukowany egzemplarz proponowanych zadań dla członków kapituły. Przeredagowane podczas kapituły zadania kandydat ma obowiązek przepisać na komputerze i niezwłocznie dostarczyć kapitule mailem.

W przypadku kandydatów spoza PHH wymagana jest pozytywna opinia i zgoda bezpośredniego przełożonego na otwarcie stopnia w naszej kapitule.

Weryfikujący:
Każdy kandydat jest zobowiązany, by co najmniej raz na 4 miesiące zgłosić się do sekretarza Kapituły w celu weryfikacji stopnia.

Zamykający:
W celu zamknięcia stopnia należy przesłać (mailem do sekretarza) do kapituły sprawozdanie ze zrealizowanych zadań oraz umówić się na spotkanie z sekretarzem Kapituły. Podczas kapituły mile widziana jest obecność opiekuna stopnia i wydrukowany egzemplarz sprawozdania dla członków kapituły.

Skład kapituły:

Przewodniczący kapituły:
phm. Łukasz Gąsiorowski HR (606 605 694) (luk.gas@gmail.com)

Członkowie kapituły:
phm. Filip Gonciarek HR (filip.gonciarek@gmail.com)
pwd. Krystian Linnik HR (krystianlinnik@gmail.com) 
pwd. Maciej Sławiński HO
pwd. Tomasz Wysocki HO
pwd. Tomasz Lisowski HO

Do pobrania: