Sylwetka stopnia
Wkraczam w dorosłe życie, samodzielnie określam i kształtuję swój światopogląd. Odczytuję swoje powołanie, świadomie określam swoją drogę życiową. Jestem odpowiedzialny, można na mnie polegać. Pogłębiając wiarę zaczynam świadczyć o niej poza harcerstwem. Moje życie budowane jest na chrześcijańskim fundamencie. Jestem oparciem dla swojego rodzeństwa, rodziców, staram się być przykładem dla moich rówieśników. Angażuję się w życie społeczne. Wkraczam na drogę rozwoju wędrowniczego, instruktorskiego, bądź harcerstwa starszego. Systematycznie pełnię służbę bliźniemu. Świadomie kształtuję swoje relacje z otoczeniem, pełen pogody ducha rozwiązuję pojawiające się problemy.

Otwierający:
Kandydat musi posiadać zamknięty stopień ćwika i minimum 15 lat. Otwierając stopień należy znaleźć opiekuna próby w stopniu przynajmniej HO. W celu zgłoszenia swojej kandydatury do otwarcia stopnia należy zgłosić się za pomocą FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (https://forms.gle/ci8iWxuHgWnaVKP5A ) oraz potwierdzić swoją kandydaturę i obecność na dany termin sekretarzowi kapituły (pwd. Jakub Popławski).

W przypadku kandydatów spoza PHH wymagana jest pozytywna opinia i zgoda bezpośredniego przełożonego na otwarcie stopnia w naszej kapitule.
Kandydat powinien zaznajomić się z sylwetką stopnia i regulaminem.
Kandydat spośród grona Harcerzy Orlich musi wybrać najlepszego dla siebie opiekuna stopnia. Jeżeli opiekun się zgodzi to kandydat wraz z nim przygotowuje się do kapituły, dokonując autocharakterystyki i ustalając propozycję zadań.

Podczas kapituły mile widziana jest obecność opiekuna stopnia i wydrukowany egzemplarz proponowanych zadań dla członków kapituły. Przeredagowane podczas kapituły zadania kandydat ma obowiązek przepisać na komputerze i niezwłocznie dostarczyć kapitule mailem.

Weryfikujący:
Każdy kandydat jest zobowiązany, by co najmniej raz na 4 miesiące zgłosić się do sekretarza Kapituły w celu weryfikacji stopnia.

Zamykający:
W celu zamknięcia stopnia należy przesłać (mailem do sekretarza) do kapituły sprawozdanie ze zrealizowanych zadań oraz umówić się na spotkanie z sekretarzem Kapituły. Podczas kapituły mile widziana jest obecność opiekuna stopnia i wydrukowany egzemplarz sprawozdania dla członków kapituły.

Proponowane terminy kapituł HR i HO:

  • 22 maja 2020 r. piątek – kapituły HR i HO online w czasie pandemii
  • 20 czerwca 2020 r. sobota  – kapituły HR i HO online w czasie pandemii
  • 2 sierpnia 2020 r. niedziela – kapituły HR i HO
  • 25 września 2020 r. piątek – kapituły HR i HO
  • 27 listopada 2020 r. piątek – kapituły HR i HO
  • 30 stycznia 2021 r. sobota – kapituły HR i HO
  • 28 marca 2021 r. niedziela – kapituły HR i HO
  • 28 maja 2021 r. piątek – kapituły HR i HO

Skład kapituły:

Przewodniczący kapituły:
phm. Łukasz Gąsiorowski HR (606 605 694) (luk.gas@gmail.com)

Sekretarz kapituły:
pwd. Jakub Popławski HO (509 358 115) (jakubp99@wp.pl)

Członkowie kapituły:
phm. Filip Gonciarek HR (filip.gonciarek@gmail.com)
phm. Jakub Buras HR (jakuburas@gmail.com)
phm. Tomasz Stawski HR (tomaszandrzejleonardo@gmail.com)

Do pobrania: