9 października 2018

Kapituła HR przy PHH

Terminy spotkań są ustalone z góry na cały rok. Jeżeli żaden z terminów Ci nie odpowiada istnieje możliwość ustalenia telefonicznie dodatkowego terminu. Wyszczególnienie znajduje się poniżej. 

Proponowane terminy kapituł HR i HO*:

 • 22 maja 2020 r. piątek – kapituły HR i HO online w czasie pandemii
 • 20 czerwca 2020 r. sobota  – kapituły HR i HO online w czasie pandemii
 • 2 sierpnia 2020 r. niedziela – kapituły HR i HO
 • 25 września 2020 r. piątek – kapituły HR i HO
 • 27 listopada 2020 r. piątek – kapituły HR i HO
 • 30 stycznia 2021 r. sobota – kapituły HR i HO
 • 28 marca 2021 r. niedziela – kapituły HR i HO
 • 28 maja 2021 r. piątek – kapituły HR i HO

* Kapituła zastrzega, że bardziej odległe daty mogą ulec zmianie. 

Jeżeli chcesz się zgłosić – zadzwoń

Otwierający: 
Od kandydata wymagany jest zamknięty stopień HO i ukończone 17 lat. W celu zgłoszenia swojej kandydatury do otwarcia stopnia należy zgłosić się do dowolnego członka Kapituły. Podczas tej rozmowy kandydat zgłasza się na wybrany z powyższego harmonogramu termin i, jeżeli wykonał to na tydzień przed, ustalana jest konkretna godzina spotkania i miejsce. 
W przypadku kandydatów spoza PHH wymagana jest pozytywna opinia i zgoda bezpośredniego przełożonego na otwarcie stopnia w naszej kapitule.
Kandydat powinien zaznajomić się z sylwetką stopnia i regulaminem. 
Kandydat spośród grona Harcerzy Rzeczypospolitej musi wybrać najlepszego dla siebie opiekuna stopnia. Jeżeli opiekun się zgodzi to kandydat wraz z nim przygotowuje się do kapituły, dokonując autocharakterystyki i ustalając propozycję zadań. 
P
róba ma zawierać od 6 do 10 zadań związanych z podanymi w karcie i regulaminie dziesięcioma kategoriami rozwoju. W uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z kapitułą można zrezygnować z rozpisywania zadań na niektóre kategorie.
Podczas kapituły mile widziana jest obecność opiekuna stopnia i wydrukowane egzemplarze proponowanych zadań dla członków kapituły. Przeredagowane zadania kandydat ma obowiązek przepisać na komputerze i niezwłocznie dostarczyć kapitule mailem.

Weryfikujący:
Każdy kandydat jest zobowiązany conajmniej raz na 4 miesiące do zgłoszenia się na weryfikację stopnia.

Zamykający:
Od kandydata wymagane jest ukończone 18 lat. W celu zamknięcia stopnia należy przesłać do kapituły sprawozdanie ze zrealizowanych zadań oraz umówić się na spotkanie. Podczas kapituły mile widziana jest obecność opiekuna stopnia i wydrukowany egzemplarz sprawozdania dla członków kapituły. 

Skład kapituły: 

Przewodniczący kapituły: phm. Łukasz Gąsiorowski HR (606 605 694) (luk.gas@gmail.com)
Członkowie kapituły:

 • phm. Jakub Buras HR (663 975 882) (jakuburas@gmail.com)
 • phm. Filip Gonciarek HR (796 183 328) (filip.gonciarek@gmail.com)
 • phm. Tomasz Stawski HR (500 871 225) (tomaszandrzejleonardo@gmail.com)

Do pobrania:

Środkowopomorski ZHR

FREE
VIEW