Historia „Żbika” – warto pamiętać! 74 lata obietnicy.