Rozwój potencjału organizacji harcerskich na Pomorzu Zachodnim